ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟ
ID 120026304
Related Station ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟ
Name
Type ΑΝΕΜΟΜΕΤΡΟ
Remarks /**/ΕΠΙΣΚΕΨΗ 1994, ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΡΓΑΝΟΥ: ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΡΙΑ, ΘΕΣΗ ΜΕΤΡΙΑ, H=1.46m, ΕΙΔΟΣ ΤΡΙΩΝ ΠΕΡΙΣΤΡΕΦΟΜΕΝΩΝ ΚΥΠΕΛΛΩΝ
Manufacturer
Model
Start Date 1957/12/01
End Date
Timeseries
ID Name Variable Time step Unit Of Measurement Remarks Instrument Start Date End Date
100000956 ΑΝΕΜΟΣ (ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΜΕΣΗ) Ημερήσια - 1 day(s) m/s 120026304
100000955 ΑΝΕΜΟΣ (ΤΑΧΥΤΗΤΑ) Variable step m/s 120026304