ΜΕΓΑΛΟ ΔΕΡΕΙΟ
ID 120025501
Related Station ΜΕΓΑΛΟ ΔΕΡΕΙΟ
Name
Type ΒΡΟΧΟΜΕΤΡΟ
Remarks /**/ΕΠΙΣΚΕΨΗ 03/11/1996, ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΡΓΑΝΟΥ: ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΛΗ, ΘΕΣΗ ΚΑΛΗ, ΔΕΚΑΠΛ/ΚΟ, DΕσ=19.0cm, H=1.37m, ΟΡΙΖ/ΣΗ ΚΑΛΗ
Manufacturer
Model
Start Date 1975/01/01
End Date
Timeseries
ID Name Variable Time step Unit Of Measurement Remarks Instrument Start Date End Date
100000924 ΒΡΟΧΟΠΤΩΣΗ Ημερήσια - 1 day(s) mm ΜΟΝΑΔΕΣ (mm) Τα δεδομένα από 1997-04-01 08:00 ως 2011-04-30 08:00 ψηφιοποιήθηκαν από Αντωναρόπουλο και εισήχθησαν στη βάση δεδομένων το Σεπτέμβριο 2013. 120025501