ΧΕΙΜΑΡΡΟΣ ΚΟΣΥΝΘΟΣ
ID 120025001
Related Station ΧΕΙΜΑΡΡΟΣ ΚΟΣΥΝΘΟΣ
Name
Type ΣΤΑΘΜΗΜΕΤΡΟ
Remarks /**/Ο ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΣ ΑΛΛΑΖΕΙ ΤΟ ΑΠΟΛΥΤΟ ΥΨΟΜΕΤΡΟ ΣΥΝΕΧΕΙΑ (Π.Χ.: 0 ΠΗΧΕΩΣ ΤΟΝ 06/1961 = 1,55Μ, ΤΟΝ 08/1961 = 1Μ, Κ.Λ.Π.), Ο ΔΕΥΤΕΡΟΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΣ ΘΕΤΕΙ 0 ΠΗΧΕΩΣ=1,45Μ, ΕΠΙΣΚΕΨΗ 06/11/1996, ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΡΓΑΝΟΥ: ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Μ
Manufacturer
Model
Start Date 1960/01/01
End Date
Timeseries
ID Name Variable Time step Unit Of Measurement Remarks Instrument Start Date End Date
100001311 ΣΤΑΘΜΗ Ημερήσια - 1 day(s) m ΣΤΑΘΜΗ (m) 120025001
100001312 ΣΤΑΘΜΗ (ΠΛΗΜΜΥΡΑ) Variable step m 120025001