ΓΕΦ. ΚΟΚΚΟΡΗ (ΠΟΤ.ΛΟΥΣΙΟΣ)
ID 120024602
Related Station ΓΕΦ. ΚΟΚΚΟΡΗ (ΠΟΤ.ΛΟΥΣΙΟΣ)
Name
Type ΥΔΡΟΜΕΤΡΗΣΗ
Remarks /**/ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΚΑΙ ΣΚΑΡΙΦΗΜΑΤΑ ΔΙΑΤΟΜΩΝ
Manufacturer
Model
Start Date 1951/03/16
End Date 1956/06/24
Timeseries
ID Name Variable Time step Unit Of Measurement Remarks Instrument Start Date End Date
100001411 ΥΔΡΟΜΕΤΡΗΣΗ Variable step m³/s ΣΤΑΘΜΗ (m), ΠΑΡΟΧΗ (m^3/sec) 120024602