ΤΡΟΠΑΙΑ
ID 120023702
Related Station ΤΡΟΠΑΙΑ
Name
Type ΒΡΟΧΟΓΡΑΦΟΣ
Remarks /**/ΕΠΙΣΚΕΨΗ 1994, ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΡΓΑΝΟΥ: ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΧΡΗΣΤΕΥΜΕΝΟΣ, ΘΕΣΗ ΚΑΚΗ, ΤΥΠΟΣ ΣΙΦΩΝΙΣΜΟΥ, DΕσ=19.0cm, H=1.91m, ΚΑΤΑΓΡΑΦΙΚΟ ΧΑΛΑΣΜΕΝΟ, ΡΟΛΟΙ ΧΑΛΑΣΜΕΝΟ, ΤΑΙΝΙΕΣ ΤΥΠΟΥHELMAN(23/03/53-01/03/71) - ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ(15/11/71-22/02/93) - SIAP 10(04/12/95-ΣΗΜΕΡΑ)
Manufacturer
Model
Start Date 1953/03/23
End Date
Timeseries
ID Name Variable Time step Unit Of Measurement Remarks Instrument Start Date End Date
100000066 ΒΡΟΧΟΠΤΩΣΗ 30λεπτη - 0 day(s) mm ΜΟΝΑΔΕΣ (mm) 120023702