ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗ
ID 120023602
Related Station ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗ
Name
Type ΒΡΟΧΟΓΡΑΦΟΣ
Remarks Ο ΒΡΟΧΟΓΡΑΦΟΣ ΕΙΝΑΙ ΤΥΠΟΥ SIAP 10/**/ΕΠΙΣΚΕΨΗ 12/09/1996, ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΡΓΑΝΟΥ: ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΡΙΑ, ΘΕΣΗ ΜΕΤΡΙΑ, ΤΥΠΟΣ ΑΝΑΤΡΕΠΟΜΕΝΟΥ ΚΑΔΟΥ, DΕσ=35.0cm, H=1.84m, ΟΡΙΖ/ΣΗ ΚΑΚΗ, ΤΟ ΚΑΤΑΓΡΑΦΙΚΟ ΔΟΥΛΕΥΕΙ, ΡΟΛΟΙ 7 ΩΡΕΣ ΜΠΡΟΣΤΑ
Manufacturer
Model
Start Date 1953/01/01
End Date
Timeseries