ΒΥΤΙΝΑ
ID 120023105
Related Station ΒΥΤΙΝΑ
Name
Type ΘΕΡΜΟΜΕΤΡΟ
Remarks /**/ΕΠΙΣΚΕΨΗ 1994, ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΡΓΑΝΟΥ: ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΡΙΑ, ΘΕΣΗ ΚΑΛΗ
Manufacturer
Model
Start Date 1958/02/01
End Date
Timeseries
ID Name Variable Time step Unit Of Measurement Remarks Instrument Start Date End Date
100000858 ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ (ΑΕΡΑ) Variable step °C 120023105