ΠΗΔΗΜΑ
ID 120022602
Related Station ΠΗΔΗΜΑ
Name
Type ΒΡΟΧΟΓΡΑΦΟΣ
Remarks /**/ΕΠΙΣΚΕΨΗ 1994, ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΡΓΑΝΟΥ: ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΡΙΑ, ΘΕΣΗ ΜΕΤΡΙΑ, ΤΥΠΟΣ ΑΝΑΤΡΕΠΟΜΕΝΩΝ ΚΛΑΔΩΝ, DΕσ=36.0cm, H=2.10m, ΟΡΙΖ/ΣΗ ΜΕΤΡΙΑ, ΚΑΤΑΓΡΑΦΙΚΟ SIAP-BOLOGNA, ΤΑΙΝΙΕΣ ΤΥΠΟΥ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ(26/10/64-04/03/74) - SIAP 10 KAI SIAP 25
Manufacturer
Model
Start Date 1964/10/26
End Date
Timeseries
ID Name Variable Time step Unit Of Measurement Remarks Instrument Start Date End Date
100000062 ΒΡΟΧΟΠΤΩΣΗ 30λεπτη - 0 day(s) mm ΜΟΝΑΔΕΣ (mm) 120022602