ΑΝΑΛΗΨΗ
ID 120022304
Related Station ΑΝΑΛΗΨΗ
Name
Type ΑΝΕΜΟΜΕΤΡΟ
Remarks /**/ΕΠΙΣΚΕΨΗ 11/09/1996, ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΡΓΑΝΟΥ: ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΡΙΑ, H=2.10m, ΘΕΣΗ ΚΑΚΗ, ΤΥΠΟΣ ΤΡΙΑ ΠΕΡΙΣΤΡΕΦΟΜΕΝΑ ΗΜΙΣΦΑΙΡΙΑ, ΜΕΤΡΗΣΗ ΜΕ ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΩΝ
Manufacturer
Model
Start Date 1973/08/01
End Date
Timeseries
ID Name Variable Time step Unit Of Measurement Remarks Instrument Start Date End Date
100000825 ΑΝΕΜΟΣ (ΤΑΧΥΤΗΤΑ) Variable step m/s 120022304