ΑΝΑΛΗΨΗ
ID 120022303
Related Station ΑΝΑΛΗΨΗ
Name
Type ΕΞΑΤΜΙΣΗΜΕΤΡΟ
Remarks /**/ΕΠΙΣΚΕΨΗ 11/09/1996, ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΡΓΑΝΟΥ: ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΡΙΑ, ΘΕΣΗ ΜΕΤΡΙΑ, ΤΥΠΟΥ Α, ΜΕΤΡΗΣΗ ΜΕ ΚΡΑΣΟΚΑΝΑΤΑ, D=1.245m, H=25cm, h1=6cm, ΕΔΡΑΣΗ ΣΕ ΤΣΙΜΕΝ/ΘΟΥΣ, ΝΕΡΟ ΚΑΘΑΡΟ
Manufacturer
Model
Start Date 1974/09/01
End Date
Timeseries
ID Name Variable Time step Unit Of Measurement Remarks Instrument Start Date End Date
100000824 ΕΞΑΤΜΙΣΗ (ΕΚΤΙΜΗΜΕΝΗ) Ημερήσια - 1 day(s) mm 120022303