ΑΝΑΛΗΨΗ
ID 120022302
Related Station ΑΝΑΛΗΨΗ
Name
Type ΒΡΟΧΟΓΡΑΦΟΣ
Remarks /**/ΕΠΙΣΚΕΨΗ 11/09/1996, ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΡΓΑΝΟΥ: ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΡΙΑ, ΘΕΣΗ ΜΕΤΡΙΑ, ΚΑΤΑΣ/ΤΗΣ Ν. ΜΑΓΚΟΣ, ΤΥΠΟΣ ΑΝΑΤΡΕΠΟΜΕΝΟΥ ΚΑΔΟΥ, DΕσ=23.0cm, H=1.83m, ΟΡΙΖ/ΣΗ ΜΕΤΡΙΑ, ΚΑΤΑΓΡΑΦΙΚΟ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ, ΡΟΛΟΙ 3 ΩΡΕΣ ΠΙΣΩ, ΤΥΠΟΣ ΟΡΓΑΝΟΥ: SIAP 25(09/07/1973-03/03/1976 & 11/
Manufacturer
Model
Start Date 1973/07/09
End Date
Timeseries