ΓΕΦ. ΜΠΑΝΙΑ (ΠΟΤ. ΕΥΗΝΟΣ)
ID 120021302
Related Station ΓΕΦ. ΜΠΑΝΙΑ (ΠΟΤ. ΕΥΗΝΟΣ)
Name
Type ΥΔΡΟΜΕΤΡΗΣΗ
Remarks /**/ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΚΑΙ ΣΚΑΡΙΦΗΜΑΤΑ ΔΙΑΤΟΜΩΝ
Manufacturer
Model
Start Date 1951/04/16
End Date 1959/09/29
Timeseries
ID Name Variable Time step Unit Of Measurement Remarks Instrument Start Date End Date
100001404 ΥΔΡΟΜΕΤΡΗΣΗ Variable step m³/s ΣΤΑΘΜΗ (m), ΠΑΡΟΧΗ (m^3/sec) 120021302