ΓΕΦ. ΜΠΑΝΙΑ (ΠΟΤ. ΕΥΗΝΟΣ)
ID 120021301
Related Station ΓΕΦ. ΜΠΑΝΙΑ (ΠΟΤ. ΕΥΗΝΟΣ)
Name
Type ΣΤΑΘΜΗΜΕΤΡΟ
Remarks /**/ΕΠΙΣΚΕΨΗ 1994, ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΡΓΑΝΟΥ: ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΛΗ, ΘΕΣΗ ΣΤΗ ΔΕΞΙΑ ΟΧΘΗ ΤΟΥ ΕΥΗΝΟΥ ΚΑΤΩ ΑΠΟ ΤΗΝ ΓΕΦΥΡΑ ΜΠΕΛΕΗ, ΤΥΠΟΣ ΜΕ ΣΤΑΔΙΑ
Manufacturer
Model
Start Date 1951/01/25
End Date
Timeseries
ID Name Variable Time step Unit Of Measurement Remarks Instrument Start Date End Date
100001287 ΣΤΑΘΜΗ Ημερήσια - 1 day(s) m ΣΤΑΘΜΗ (m) 120021301
100001288 ΣΤΑΘΜΗ (ΠΛΗΜΜΥΡΑ) Variable step m 120021301