ΚΕΝΤΡΟ (ΦΡΑΓΜΑ ΠΗΝΕΙΟΥ)
ID 120021102
Related Station ΚΕΝΤΡΟ (ΦΡΑΓΜΑ ΠΗΝΕΙΟΥ)
Name
Type ΒΡΟΧΟΓΡΑΦΟΣ
Remarks /**/ΕΠΙΣΚΕΨΗ 1994, ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΡΓΑΝΟΥ: ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΚΗ, ΘΕΣΗ ΜΕΤΡΙΑ, ΤΥΠΟΣ ΣΙΦΩΝΙΣΜΟΥ, ΚΑΤΑΣΚ/ΣΤΗΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ, DΕσ=19.0cm, H=1.48m, ΟΡΙΖ/ΣΗ ΚΑΛΗ, ΤΥΠΟΙ ΤΑΙΝΙΩΝ: HELMAN(09/05/1953-21/04/1980) - ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ(19/03/1984-30/10/1995) - SIAP 10(06/11/1995-23/06/1997
Manufacturer
Model
Start Date 1953/05/09
End Date
Timeseries
ID Name Variable Time step Unit Of Measurement Remarks Instrument Start Date End Date
100000061 ΒΡΟΧΟΠΤΩΣΗ 30λεπτη - 0 day(s) mm ΜΟΝΑΔΕΣ (mm) 120021102