ΚΕΝΤΡΟ (ΦΡΑΓΜΑ ΠΗΝΕΙΟΥ)
ID 120021101
Related Station ΚΕΝΤΡΟ (ΦΡΑΓΜΑ ΠΗΝΕΙΟΥ)
Name
Type ΒΡΟΧΟΜΕΤΡΟ
Remarks /**/ΣΤΙΣ 19/05/1970 ΕΓΙΝΕ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΤΟΥ ΒΡΧΜΤΡ ΑΠΟ ΤΟ ΥΨΟΜΕΤΡΟ 80.02Μ ΣΤΟ ΥΨΟΜΕΤΡΟ 60.00Μ ΠΛΗΣΙΟΝ ΤΗΣ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗΣ ΒΑΛΒΙΔΑΣ ΥΔΡΟΛΗΨΙΑΣ, ΕΠΙΣΚΕΨΗ 1994, ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΡΓΑΝΟΥ: ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΛΗ, ΘΕΣΗ ΜΕΤΡΙΑ, ΔΕΚΑΠΛ/ΚΟ, DΕσ=19.0cm, H=1.59m, ΟΡΙΖ/ΣΗ ΚΑΛΗ, ΣΩΛ. Α
Manufacturer
Model
Start Date 1955/11/01
End Date
Timeseries
ID Name Variable Time step Unit Of Measurement Remarks Instrument Start Date End Date
100000813 ΒΡΟΧΟΠΤΩΣΗ Ημερήσια - 1 day(s) mm ΜΟΝΑΔΕΣ (mm) 120021101