ΠΟΡΤΕΣ
ID 120020303
Related Station ΠΟΡΤΕΣ
Name
Type ΕΞΑΤΜΙΣΗΜΕΤΡΟ
Remarks /**/ΕΠΙΣΚΕΨΗ 17/09/1996, ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΡΓΑΝΟΥ: ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΡΙΑ, ΘΕΣΗ ΜΕΤΡΙΑ, ΤΥΠΟΥ Α, ΜΕΤΡΗΣΗ ΜΕ ΚΡΑΣΟΚΑΝΑΤΑ, D=1.23m, H=25cm, h1=6cm, h2=36cm, ΕΔΡΑΣΗ ΣΕ ΣΙΔΕΡΕΝΙΑ ΠΟΔΙΑ, ΝΕΡΟ ΠΟΛΥ ΒΡΩΜΙΚΟ
Manufacturer
Model
Start Date 1978/01/20
End Date
Timeseries
ID Name Variable Time step Unit Of Measurement Remarks Instrument Start Date End Date
100000772 ΕΞΑΤΜΙΣΗ (ΕΚΤΙΜΗΜΕΝΗ) Ημερήσια - 1 day(s) mm 120020303