ΔΡΟΣΑΤΟ
ID 120019703
Related Station ΔΡΟΣΑΤΟ
Name
Type ΧΙΟΝΟΤΡΑΠΕΖΑ
Remarks /**/ΕΠΙΣΚΕΨΗ 17/09/1996, ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΡΓΑΝΟΥ: ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΚΗ, ΘΕΣΗ ΜΕΤΡΙΑ
Manufacturer
Model
Start Date 1953/04/01
End Date
Timeseries
ID Name Variable Time step Unit Of Measurement Remarks Instrument Start Date End Date
100000751 ΧΙΟΝΙ Ημερήσια - 1 day(s) mm 120019703