ΔΑΦΝΗ
ID 120019602
Related Station ΔΑΦΝΗ
Name
Type ΒΡΟΧΟΓΡΑΦΟΣ
Remarks /**/ΕΠΙΣΚΕΨΗ 19/09/1996, ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΡΓΑΝΟΥ: ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΚΗ, ΘΕΣΗ ΜΕΤΡΙΑ ΠΡΟΣ ΑΚΑΤΑΛΛΗΛΗ, Α.Μ. 73, ΤΥΠΟΣ ΠΛΩΤΗΡΑ, DΕσ=19.4cm, H=1.48m, ΟΡΙΖ/ΣΗ ΜΕΤΡΙΑ, ΚΑΤΑΓΡΑΦΙΚΟ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ, ΡΟΛΟΙ 5 ΩΡΕΣ ΜΠΡΟΣΤΑ, ΤΥΠΟΙ ΤΑΙΝΙΩΝ: ΜΗΝΙΑΙΕΣ(01/04/1979-31/08/1984) - ΑΝΑΓΝΩΣΤ
Manufacturer
Model
Start Date 1979/04/01
End Date
Timeseries
ID Name Variable Time step Unit Of Measurement Remarks Instrument Start Date End Date
100000054 ΒΡΟΧΟΠΤΩΣΗ 30λεπτη - 0 day(s) mm ΜΟΝΑΔΕΣ (mm) 120019602