ΑΙΓΙΟ
ID 120019207
Related Station ΑΙΓΙΟ
Name
Type ΥΓΡΟΜΕΤΡΟ
Remarks /**/ΕΠΙΣΚΕΨΗ 1994, ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΡΓΑΝΟΥ: ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΛΗ, ΕΙΔΟΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΤΡΙΧΑΣ
Manufacturer
Model
Start Date 1992/02/09
End Date
Timeseries
ID Name Variable Time step Unit Of Measurement Remarks Instrument Start Date End Date
100000733 ΥΓΡΑΣΙΑ (ΣΧΕΤΙΚΗ) Ημερήσια - 1 day(s) % 120019207
100000727 ΥΓΡΑΣΙΑ (ΑΠΟΛΥΤΗ) Ημερήσια - 1 day(s) gr/m³ 120019207