ΑΙΓΙΟ
ID 120019204
Related Station ΑΙΓΙΟ
Name
Type ΑΝΕΜΟΜΕΤΡΟ
Remarks /**/ΕΠΙΣΚΕΨΗ 1994, ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΡΓΑΝΟΥ: ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΡΙΑ, ΘΕΣΗ ΜΕΤΡΙΑ, H=2.26m, ΚΑΤΑΣΚ/ΣΤΗΣ SIAP - BOLOGNA, ΤΥΠΟΣ ΜΕ ΤΡΙΑ ΠΕΡΙΣΤΡΕΦΟΜΕΝΑ ΗΜΙΣΦΑΙΡΙΑ, ΜΕΤΡΗΣΗ ΜΕ ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΩΝ
Manufacturer
Model
Start Date 1978/03/01
End Date
Timeseries
ID Name Variable Time step Unit Of Measurement Remarks Instrument Start Date End Date
100000728 ΑΝΕΜΟΣ (ΤΑΧΥΤΗΤΑ) Variable step m/s 120019204