ΑΙΓΙΟ
ID 120019203
Related Station ΑΙΓΙΟ
Name
Type ΕΞΑΤΜΙΣΗΜΕΤΡΟ
Remarks ΜΕΤΡΙΕΤΑΙ ΣΕ ΛΙΤΡΑ/**/ΕΠΙΣΚΕΨΗ 1994, ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΡΓΑΝΟΥ: ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΛΗ, ΘΕΣΗ ΚΑΛΗ, ΤΥΠΟΥ Α, ΜΕΤΡΗΣΗ ΜΕ ΚΡΑΣΟΚΑΝΑΤΑ, D=1.21m, H=25.5cm, h1=5cm, h2=36cm, ΕΔΡΑΣΗ ΣΕ ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΒΑΣΗ, ΝΕΡΟ ΚΑΘΑΡΟ
Manufacturer
Model
Start Date 1978/05/01
End Date
Timeseries
ID Name Variable Time step Unit Of Measurement Remarks Instrument Start Date End Date
100000726 ΕΞΑΤΜΙΣΗ (ΕΚΤΙΜΗΜΕΝΗ) Ημερήσια - 1 day(s) mm 120019203