ΠΑΛΑΙΡΟΣ
ID 120018301
Related Station ΠΑΛΑΙΡΟΣ
Name
Type ΒΡΟΧΟΜΕΤΡΟ
Remarks /**/ΕΠΙΣΚΕΨΗ 24/10/1996, ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΡΓΑΝΟΥ: ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΡΙΑ, ΘΕΣΗ ΜΕΤΡΙΑ, ΔΕΚΑΠΛ/ΚΟ, DΕσ=18.9cm, H=1.40m, ΟΡΙΖ/ΣΗ ΜΕΤΡΙΑ, ΣΩΛ. ΑΝΑΓΝ. ΠΛΑΣΤΙΚΟΣ
Manufacturer
Model
Start Date 1965/04/01
End Date 1996/06/30
Timeseries
ID Name Variable Time step Unit Of Measurement Remarks Instrument Start Date End Date
100000693 ΒΡΟΧΟΠΤΩΣΗ Ημερήσια - 1 day(s) mm Τα δεδομένα από 2000-01-01 ως 2012-12-31 ψηφιοποιήθηκαν από ENVECO και εισήχθησαν στη βάση το 2013. 120018301