ΠΗΓΕΣ ΔΕΛΙΑΠΑΤΗ (ΣΤΥΜΦΑΛΙΑ)
ID 120015202
Related Station ΠΗΓΕΣ ΔΕΛΙΑΠΑΤΗ (ΣΤΥΜΦΑΛΙΑ)
Name
Type ΥΔΡΟΜΕΤΡΗΣΗ
Remarks /**/ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΚΑΙ ΣΚΑΡΙΦΗΜΑΤΑ ΔΙΑΤΟΜΩΝ
Manufacturer
Model
Start Date 1951/10/17
End Date 1954/12/18
Timeseries
ID Name Variable Time step Unit Of Measurement Remarks Instrument Start Date End Date
100001399 ΥΔΡΟΜΕΤΡΗΣΗ Variable step m³/s ΣΤΑΘΜΗ (m), ΠΑΡΟΧΗ (m^3/sec) 120015202