ΓΕΦ. ΜΥΛΛΩΝ ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ
ID 120015102
Related Station ΓΕΦ. ΜΥΛΛΩΝ ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ
Name
Type ΥΔΡΟΜΕΤΡΗΣΗ
Remarks /**/ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΚΑΙ ΣΚΑΡΙΦΗΜΑΤΑ ΔΙΑΤΟΜΩΝ
Manufacturer
Model
Start Date 1951/01/31
End Date 1966/12/27
Timeseries
ID Name Variable Time step Unit Of Measurement Remarks Instrument Start Date End Date
100001398 ΥΔΡΟΜΕΤΡΗΣΗ Variable step m³/s ΣΤΑΘΜΗ (m), ΠΑΡΟΧΗ (m^3/sec) 120015102