ΓΕΦ. ΜΠΟΤΣΙΚΑ
ID 120014903
Related Station ΓΕΦ. ΜΠΟΤΣΙΚΑ
Name
Type ΥΔΡΟΜΕΤΡΗΣΗ
Remarks /**/ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΚΑΙ ΣΚΑΡΙΦΗΜΑΤΑ ΔΙΑΤΟΜΩΝ
Manufacturer
Model
Start Date 1951/04/25
End Date 1970/04/09
Timeseries
ID Name Variable Time step Unit Of Measurement Remarks Instrument Start Date End Date
100001396 ΥΔΡΟΜΕΤΡΗΣΗ Variable step m³/s ΣΤΑΘΜΗ (m), ΠΑΡΟΧΗ (m^3/sec) 120014903