ΓΕΦ. ΜΠΟΤΣΙΚΑ
ID 120014901
Related Station ΓΕΦ. ΜΠΟΤΣΙΚΑ
Name
Type ΣΤΑΘΜΗΜΕΤΡΟ
Remarks /**/ΕΠΙΣΚΕΨΗ 1994, ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΡΓΑΝΟΥ: ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΚΗ, ΘΕΣΗ ΣΤΑ ΒΑΘΡΑ ΓΕΦΥΡΑΣ ΤΟΥ ΔΡΟΜΟΥ ΝΕΜΕΑΣ - ΣΤΥΜΦΑΛΙΑΣ, ΤΥΠΟΣ ΜΕ ΔΥΟ ΣΤΑΔΙΕΣ ΣΤΑ ΒΑΘΡΑ
Manufacturer
Model
Start Date 1951/04/25
End Date
Timeseries
ID Name Variable Time step Unit Of Measurement Remarks Instrument Start Date End Date
100001444 ΣΤΑΘΜΗ Ημερήσια - 1 day(s) m 120014901