ΚΛΕΝΙΑ
ID 120013116
Related Station ΚΛΕΝΙΑ
Name
Type ΒΑΡΟΜΕΤΡΟ
Remarks ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Manufacturer
Model
Start Date 2000/03/28
End Date
Timeseries
ID Name Variable Time step Unit Of Measurement Remarks Instrument Start Date End Date
100000525 ΠΙΕΣΗ (ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΗ) Ημερήσια - 1 day(s) hPa 120013116