ΚΛΕΝΙΑ
ID 120013109
Related Station ΚΛΕΝΙΑ
Name
Type ΧΙΟΝΟΤΡΑΠΕΖΑ
Remarks /**/ΕΠΙΣΚΕΨΗ 25/09/1996, ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΡΓΑΝΟΥ: ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΡΙΑ, ΘΕΣΗ ΚΑΛΗ, ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ 41.5cm X 41cm, ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΑΠΟ ΕΔΑΦΟΣ 13cm, ΤΥΠΟΣ ΤΑΙΝΙΩΝ SIAP 25(15/05/1978-04/09/1989) - ΤΥΠΟΣ SIAP 10(04/09/1989-25/08/1997)
Manufacturer
Model
Start Date 1978/05/01
End Date
Timeseries
ID Name Variable Time step Unit Of Measurement Remarks Instrument Start Date End Date
100000513 ΧΙΟΝΙ Ημερήσια - 1 day(s) mm 120013109