ΚΛΕΝΙΑ
ID 120013104
Related Station ΚΛΕΝΙΑ
Name
Type ΑΝΕΜΟΜΕΤΡΟ
Remarks /**/ΕΠΙΣΚΕΨΗ 25/09/1996, ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΡΓΑΝΟΥ: ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΛΗ, H=1.28m, ΘΕΣΗ ΚΑΚΗ, ΤΥΠΟΣ ΜΕ ΤΡΙΑ ΠΕΡΙΣΤΕΦΟΜΕΝΑ ΗΜΙΣΦΑΙΡΙΑ, ΜΕΤΡΗΣΗ ΜΕ ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΩΝ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ THIES X 100m WINDRUM
Manufacturer
Model
Start Date 1989/09/01
End Date
Timeseries
ID Name Variable Time step Unit Of Measurement Remarks Instrument Start Date End Date
100000517 ΑΝΕΜΟΣ (ΤΑΧΥΤΗΤΑ) Variable step m/s 120013104