ΚΛΕΝΙΑ
ID 120013102
Related Station ΚΛΕΝΙΑ
Name
Type ΒΡΟΧΟΓΡΑΦΟΣ
Remarks ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Manufacturer
Model
Start Date
End Date
Timeseries
ID Name Variable Time step Unit Of Measurement Remarks Instrument Start Date End Date
100000037 ΒΡΟΧΟΠΤΩΣΗ 30λεπτη - 0 day(s) mm ΜΟΝΑΔΕΣ (mm) 120013102