ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ
ID 120012809
Related Station ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ
Name
Type ΘΕΡΜΟΜΕΤΡΟ ΜΕΓΙΣΤΩΝ
Remarks ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Manufacturer
Model
Start Date 2000/03/28
End Date
Timeseries
ID Name Variable Time step Unit Of Measurement Remarks Instrument Start Date End Date
100000502 ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ (ΜΕΓΙΣΤΗ) Ημερήσια - 1 day(s) °C 120012809