ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ
ID 120012807
Related Station ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ
Name
Type ΑΝΕΜΟΓΡΑΦΟΣ
Remarks /**/ΕΠΙΣΚΕΨΗ 1994, ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΡΓΑΝΟΥ: ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΚΗ, ΘΕΣΗ ΚΑΛΗ, ΤΥΠΟΣ ΜΕ ΤΡΙΑ ΠΕΡΙΣΤΡΕΦΟΜΕΝΑ ΗΜΙΣΦΑΙΡΙΑ, ΚΑΤΑΓΡΑΦΙΚΟ SIAP - BOLOGNA Restored
Manufacturer
Model
Start Date
End Date
Timeseries