ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ
ID 120012806
Related Station ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ
Name
Type ΒΡΟΧΟΓΡΑΦΟΣ
Remarks /**/ΕΠΙΣΚΕΨΗ 1994, ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΡΓΑΝΟΥ: ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΛΗ, ΘΕΣΗ ΚΑΛΗ, ΚΑΤΑΓΡΑΦΙΚΟ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ, ΡΟΛΟΙ ΣΩΣΤΗ ΩΡΑ ΚΑΙ ΗΜΕΡΑ, ΤΥΠΟΣ ΤΑΙΝΙΩΝ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ
Manufacturer
Model
Start Date
End Date
Timeseries