ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ
ID 120012805
Related Station ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ
Name
Type ΘΕΡΜΟΜΕΤΡΟ
Remarks /**/ΕΠΙΣΚΕΨΗ 1994, ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΡΓΑΝΟΥ: ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ
Manufacturer
Model
Start Date 1964/07/27
End Date
Timeseries
ID Name Variable Time step Unit Of Measurement Remarks Instrument Start Date End Date
100000501 ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ (ΑΕΡΑ) Variable step °C 120012805