ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ
ID 120012804
Related Station ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ
Name
Type ΕΞΑΤΜΙΣΗΜΕΤΡΟ
Remarks /**/ΕΠΙΣΚΕΨΗ 1994, ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΡΓΑΝΟΥ: ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΚΗ, ΘΕΣΗ ΜΕΤΡΙΑ, ΤΥΠΟΥ Α, ΜΕΤΡΗΣΗ ΜΕ ΑΚΙΔΑ ΚΑΙ ΒΕΡΝΙΕΡΟ, D=1.10m, H=50cm, ΕΔΡΑΣΗ ΣΕ ΤΣΙΜΕΝΤΟΛΙΘΟΥΣ, ΝΕΡΟ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΒΡΩΜΙΚΟ
Manufacturer
Model
Start Date 1964/07/27
End Date
Timeseries
ID Name Variable Time step Unit Of Measurement Remarks Instrument Start Date End Date
100000499 ΕΞΑΤΜΙΣΗ (ΕΚΤΙΜΗΜΕΝΗ) Ημερήσια - 1 day(s) mm 120012804