ΚΑΡΔΙΤΣΑ
ID 120012206
Related Station ΚΑΡΔΙΤΣΑ
Name
Type ΕΞΑΤΜΙΣΗΜΕΤΡΟ
Remarks ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Manufacturer
Model
Start Date 2000/03/28
End Date
Timeseries