ΚΑΡΔΙΤΣΑ
ID 120012205
Related Station ΚΑΡΔΙΤΣΑ
Name
Type ΧΙΟΝΟΤΡΑΠΕΖΑ
Remarks /**/ Restored
Manufacturer
Model
Start Date 1950/06/01
End Date
Timeseries
ID Name Variable Time step Unit Of Measurement Remarks Instrument Start Date End Date
100000473 ΧΙΟΝΙ Ημερήσια - 1 day(s) mm Τα δεδομένα από 2002-01-01 00:00 ως 2009-12-31 00:00 ψηφιοποιήθηκαν από ENVECO και εισήχθησαν στη βάση δεδομένων το Σεπτέμβριο 2013. 120012205