ΚΑΡΔΙΤΣΑ
ID 120012204
Related Station ΚΑΡΔΙΤΣΑ
Name
Type ΒΡΟΧΟΓΡΑΦΟΣ
Remarks /**/ΕΠΙΣΚΕΨΗ 22/11/1996, ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΡΓΑΝΟΥ: ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΡΙΑ, ΘΕΣΗ ΜΕΤΡΙΑ, ΤΥΠΟΣ ΣΙΦΩΝΙΣΜΟΥ, DΕσ=15.7cm, H=1.16m, ΟΡΙΖ/ΣΗ ΚΑΛΗ, ΚΑΤΑΓΡΑΦΙΚΟ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ, ΡΟΛΟΙ 11 ΩΡΕΣ ΠΙΣΩ, ΤΑΙΝΙΕΣ ΤΥΠΟΥ HELMAN ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΞΕΝΕΣ(01/08/1960-31/03/1997)
Manufacturer
Model
Start Date 1960/08/01
End Date
Timeseries