ΓΕΦ. ΚΕΔΡΟΥ
ID 120011302
Related Station ΓΕΦ. ΚΕΔΡΟΥ
Name
Type ΥΔΡΟΜΕΤΡΗΣΗ
Remarks /**/
Manufacturer
Model
Start Date 1962/01/25
End Date 1972/05/26
Timeseries
ID Name Variable Time step Unit Of Measurement Remarks Instrument Start Date End Date
100001391 ΥΔΡΟΜΕΤΡΗΣΗ Variable step m³/s ΣΤΑΘΜΗ (m), ΠΑΡΟΧΗ (m^3/sec) 120011302