ΓΕΦ. ΣΑΡΑΚΙΝΑΣ
ID 120010703
Related Station ΓΕΦ. ΣΑΡΑΚΙΝΑΣ
Name
Type ΥΔΡΟΜΕΤΡΗΣΗ
Remarks /**/ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΚΑΙ ΣΚΑΡΙΦΗΜΑΤΑ ΔΙΑΤΟΜΩΝ
Manufacturer
Model
Start Date 1951/04/09
End Date 1972/06/13
Timeseries
ID Name Variable Time step Unit Of Measurement Remarks Instrument Start Date End Date
100001385 ΥΔΡΟΜΕΤΡΗΣΗ Variable step m³/s ΣΤΑΘΜΗ (m), ΠΑΡΟΧΗ (m^3/sec) 120010703