ΓΕΦ. ΣΑΡΑΚΙΝΑΣ
ID 120010701
Related Station ΓΕΦ. ΣΑΡΑΚΙΝΑΣ
Name
Type ΣΤΑΘΜΗΜΕΤΡΟ
Remarks /**/ΕΠΙΣΚΕΨΗ 1994, ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΡΓΑΝΟΥ: ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΠΑΡΧΕΙ ΜΙΑ ΣΤΑΔΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΜΕΝΗ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΒΑΘΡΟ, ΘΕΣΗ ΜΕΤΡΙΑ, ΤΥΠΟΣ ΜΕ ΣΤΑΔΙΑ, ΑΠΟΛΥΤΟ ΥΨΟΜΕΤΡΟ 0 ΠΗΧΕΩΣ: 176.02μ.
Manufacturer
Model
Start Date 1950/07/01
End Date
Timeseries
ID Name Variable Time step Unit Of Measurement Remarks Instrument Start Date End Date
100001245 ΣΤΑΘΜΗ Ημερήσια - 1 day(s) m ΣΤΑΘΜΗ (m) 120010701
100001246 ΣΤΑΘΜΗ (ΠΛΗΜΜΥΡΑ) Variable step m 120010701