ΜΕΓΑΛΗ ΚΕΡΑΣΙΑ
ID 120010203
Related Station ΜΕΓΑΛΗ ΚΕΡΑΣΙΑ
Name
Type ΕΞΑΤΜΙΣΗΜΕΤΡΟ
Remarks /**/ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΟΡΓΑΝΟΥ: ΕΣΩΤΕΡ.ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ=113.5CM, ΕΞΩΤΕΡ.ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ=136.5CM, ΒΑΘΟΣ=55CM, ΕΠΙΣΚΕΨΗ 1994, ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΡΓΑΝΟΥ: ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΛΗ, ΘΕΣΗ ΜΕΤΡΙΑ, ΤΥΠΟΥ Α, ΜΕΤΡΗΣΗ ΜΕ ΣΤΑΘΜΗΜΕΤΡΟ ΜΕ ΑΚΙΔΑ ΚΑΙ ΒΕΡΝΙΕΡΟ
Manufacturer
Model
Start Date 1971/01/01
End Date
Timeseries
ID Name Variable Time step Unit Of Measurement Remarks Instrument Start Date End Date
100000422 ΕΞΑΤΜΙΣΗ (ΕΚΤΙΜΗΜΕΝΗ) Ημερήσια - 1 day(s) mm 120010203