ΑΓΙΟΦΥΛΛΟ
ID 120009804
Related Station ΑΓΙΟΦΥΛΛΟ
Name
Type ΑΝΕΜΟΔΕΙΚΤΗΣ
Remarks ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Manufacturer
Model
Start Date 2000/03/28
End Date
Timeseries
ID Name Variable Time step Unit Of Measurement Remarks Instrument Start Date End Date
100000409 ΑΝΕΜΟΣ (ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ) Variable step ° 120009804