ΖΑΠΠΕΙΟ
ID 120009003
Related Station ΖΑΠΠΕΙΟ
Name
Type ΧΙΟΝΟΤΡΑΠΕΖΑ
Remarks /**/
Manufacturer
Model
Start Date 1950/06/01
End Date
Timeseries
ID Name Variable Time step Unit Of Measurement Remarks Instrument Start Date End Date
100000369 ΧΙΟΝΙ Ημερήσια - 1 day(s) mm Τα δεδομένα από 2002-01-01 00:00 ως 2009-12-31 00:00 ψηφιοποιήθηκαν από ENVECO και εισήχθησαν στη βάση δεδομένων το Σεπτέμβριο 2013. 120009003