ΓΕΦ. ΤΕΜΠΩΝ
ID 120008203
Related Station ΓΕΦ. ΤΕΜΠΩΝ
Name
Type ΥΔΡΟΜΕΤΡΗΣΗ
Remarks ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΚΑΙ ΣΚΑΡΙΦΗΜΑΤΑ ΔΙΑΤΟΜΩΝ/**/
Manufacturer
Model
Start Date 1956/04/22
End Date 1981/09/03
Timeseries
ID Name Variable Time step Unit Of Measurement Remarks Instrument Start Date End Date
100001379 ΥΔΡΟΜΕΤΡΗΣΗ Variable step m³/s ΣΤΑΘΜΗ (m), ΠΑΡΟΧΗ (m^3/sec) 120008203