ΓΕΦ. ΤΕΜΠΩΝ
ID 120008202
Related Station ΓΕΦ. ΤΕΜΠΩΝ
Name
Type ΣΤΑΘΜΗΓΡΑΦΟΣ
Remarks /**/ΤΥΠΟΣ ΟΡΓΑΝΟΥ: GURLEY
Manufacturer
Model
Start Date 1950/10/15
End Date 1982/05/30
Timeseries
ID Name Variable Time step Unit Of Measurement Remarks Instrument Start Date End Date
100000023 ΣΤΑΘΜΗ 30λεπτη - 0 day(s) m ΣΤΑΘΜΗ (m) 120008202