ΓΕΦ. ΤΕΜΠΩΝ
ID 120008201
Related Station ΓΕΦ. ΤΕΜΠΩΝ
Name
Type ΣΤΑΘΜΗΜΕΤΡΟ
Remarks /**/
Manufacturer
Model
Start Date 1950/10/15
End Date 1983/10/31
Timeseries
ID Name Variable Time step Unit Of Measurement Remarks Instrument Start Date End Date
100001234 ΣΤΑΘΜΗ (ΠΛΗΜΜΥΡΑ) Variable step m 120008201
100001233 ΣΤΑΘΜΗ Ημερήσια - 1 day(s) m ΣΤΑΘΜΗ (m) 120008201