ΑΜΥΓΔΑΛΕΑ (ΠΗΝΕΙΟΣ)
ID 120007903
Related Station ΑΜΥΓΔΑΛΕΑ (ΠΗΝΕΙΟΣ)
Name
Type ΥΔΡΟΜΕΤΡΗΣΗ
Remarks ΘΕΣΗ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΣΤΙΣ ΠΗΓΕΣ ΓΟΥΝΙΤΣΗΣ/**/ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΚΑΙ ΣΚΑΡΙΦΗΜΑΤΑ ΔΙΑΤΟΜΩΝ
Manufacturer
Model
Start Date 1950/10/10
End Date 1979/09/07
Timeseries
ID Name Variable Time step Unit Of Measurement Remarks Instrument Start Date End Date
100001376 ΥΔΡΟΜΕΤΡΗΣΗ Variable step m³/s ΣΤΑΘΜΗ (m), ΠΑΡΟΧΗ (m^3/sec) 120007903