ΑΜΥΓΔΑΛΕΑ (ΠΗΝΕΙΟΣ)
ID 120007902
Related Station ΑΜΥΓΔΑΛΕΑ (ΠΗΝΕΙΟΣ)
Name
Type ΣΤΑΘΜΗΓΡΑΦΟΣ
Remarks /**/ΕΠΙΣΚΕΨΗ 1994, ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΡΓΑΝΟΥ: ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ???, ΘΕΣΗ ΣΕ ΕΙΔΙΚΟ ΚΤΙΣΜΑ ΜΕ ΠΗΓΑΔΙ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΛΩΤΗΡΑ ΣΤΗΝ ΑΡΙΣΤΕΡΗ ΟΧΘΗ, ΤΥΠΟΣ ΜΕ ΠΛΩΤΗΡΑ, ΤΥΠΟΣ ΟΡΓΑΝΟΥ:GURLEY
Manufacturer
Model
Start Date 1950/10/12
End Date 1995/06/11
Timeseries
ID Name Variable Time step Unit Of Measurement Remarks Instrument Start Date End Date
100000022 ΣΤΑΘΜΗ 30λεπτη - 0 day(s) m ΣΤΑΘΜΗ (m) 120007902