ΘΕΟΔΩΡΙΑΝΑ
ID 120007502
Related Station ΘΕΟΔΩΡΙΑΝΑ
Name
Type ΧΙΟΝΟΒΡΟΧΟΜΕΤΡΟ
Remarks /**/ΕΠΙΣΚΕΨΗ 10/10/1996, ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΡΓΑΝΟΥ: ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΛΗ, ΘΕΣΗ ΜΕΤΡΙΑ, ΑΘΡΟΙΣΤ. ΒΡΟΧ/ΤΡΟ, DΕσ=20.2cm
Manufacturer
Model
Start Date 1969/09/01
End Date
Timeseries
ID Name Variable Time step Unit Of Measurement Remarks Instrument Start Date End Date
100000361 ΒΑΘΟΣ ΥΓΡΟΥ (ΧΙΟΝΟΒΡΟΧΟΜΕΤΡΟ) Ημερήσια - 1 day(s) mm 120007502
100000360 ΧΙΟΝΙ - ΒΡΟΧΗ (ΧΙΟΝΟΒΡΟΧΟΜΕΤΡΟ) Ημερήσια - 1 day(s) mm 120007502